Λύσεις

Talentia HCM – Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Ένα λογισμικό που επιτρέπει την ευέλικτη και στρατηγικά στοχευμένη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού παράλληλα με τη διαχείριση του Ταλέντου.

Βελτιώστε και απλοποιήστε τη διαδικασία για τη βέλτιστη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου σας χρησιμοποιώντας το Talentia HCM. Ως μια σπονδυλωτή, διαδικτυακή λύση, το Talentia HCM είναι πλήρως επεκτάσιμο και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία χρήσης, έχοντας ξεκάθαρη και λογική πλοήγηση και γνώριμες λειτουργικότητες περιήγησης.

Το Talentia HCM έχει αναπτυχθεί από το μηδέν τόσο για την κάλυψη τοπικών αλλά και διεθνών αναγκών. Το πλούσιο λειτουργικό του αποτύπωμα μπορεί να διαμορφωθεί προκειμένου να υποστηρίξει τις τοπικές απαιτήσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, γεγονός που το καθιστά την ιδανική επιλογή για την κάλυψη των συνολικών, διεθνών απαιτήσεων σας από ένα λογισμικό HR.

Talentia Financial Performance- Διαχείριση Εταιρικής Απόδοσης 

Επιλέγοντας το Talentia Financial Performance, μια μοναδική, πλήρως δικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης της εταιρικής απόδοσης, θα έχετε μια σταθμισμένη λύση για δημιουργία αναφορών, διαχείριση προϋπολογισμού, παραγωγή dashboards και ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων.

Με το Talentia Financial Performance:

  • Επωφεληθείτε από ακριβείς και αξιόπιστους δείκτες απόδοσης που βοηθούν στις στρατηγικές σας αποφάσεις και σας παρέχουν μια μοναδική και ενιαία παρουσίαση των επιχειρησιακών πληροφοριών,
  • Αυτοματοποιήστε και μειώστες τους χρόνους παραγωγής αναφορών και εκθέσεων,
  • Κάνετε την επικοινωνία σας σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης πιο αξιόπιστη.

Η Talentia στον κόσμο