Άρθρα | 10/06/2013

Άρθρο στο HR Professional

Η δραστηριοποίηση του ομίλου Talentia Software στην Ελληνική αγορά είναι πλέον γεγονός. Ο Κώστας Καδής αναφέρει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ολοκληρομένων λύσεων λογισμικού που καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και αυξάνουν κατακόρυφα την επιχειρηματική απόδοση. Διαβάστε περισσότερα εδώ.