Άρθρα | 15/05/2014

CPM advertorial

Κατανώντας την  εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της οικονομικής διεύθυνσης, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης στην εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων. Έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει τους άφθονους πόρους του παρελθόντος επενδύοντας σε έξυπνα λογιστικά συστήματα και πακέτα ERP, η διαθέσιμη πληροφορία είναι πλεόν άφθονη και ακριβής αρκεί να υπάρχει κάποιος τρόπος να συγκεντρωθεί, να ομογενοποιηθεί και να απεκονιστεί σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους κάθε οργανισμού. Διαβάστε περισσότερα εδώ.