Δελτία Τύπου | 20/04/2015

CPM Advertorial 2015

Η Talentia Software είναι πολυεθνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών με έδρα τη Γαλλία και δραστηριότητα σε πάνω από 33 χώρες παγκοσμίως. Συγκαταλέγεται στις 100 καλύτερες εταιρείες παροχής λύσεων πληροφορικής στην Ευρώπη, και έχει ένα τεράστιο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη παραμετροποίηση των λύσεων της, σύμφωνα με τις τρέχουσες προσταγές της αγοράς. Για περισσότερα πατήστε εδώ.