Δελτία Τύπου | 21/09/2017

Talentia HCM 10.2

HCM 10.2

Η Talentia Software ανακοινώνει τη νέα έκδοση 10.2 της λύσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Προστέθηκαν σημαντικές αναβαθμίσεις για το e-learning, καθώς και νέα χαρακτηριστικά για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού από τη μοναδική γαλλική εταιρία λογισμικού που συμπεριλήφθηκε στο Magic Quadrant της Gartner και είναι Solid Performer στο Fosway 9-Grid ™.
Η Talentia Software, μία εταιρεία που ειδικεύεται σε λογισμικό διαχείρισης εταιρικής απόδοσης, ανακοινώνει την έκδοση 10.2 της λύσης Talentia HCM.
Μία πλήρη σουίτα λογισμικού με εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου

Tο Talentia HCM είναι ένα πλήρες σύνολο εργαλείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, το οποίο καλύπτει το πλήρες φάσμα των αναγκών των εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης ενός εργαζόμενου.
Το Talentia HCM προσφέρει σπονδυλωτές λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στην ωριμότητα μιας επιχείρησης  για να τη βοηθήσουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, παρέχοντας ταυτόχρονα όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την καλύτερη διαχείριση, ενασχόληση, παρακίνηση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων. Αναγνωρίστε και υποστηρίξτε τους εργαζόμενους, παρακολουθήστε την εκπαίδευσή τους, τις ικανότητες και την σταδιοδρομία τους.
Οι Προϊστάμενοι ανθρώπινου δυναμικού πρέπει επίσης να εντοπίζουν και να καλλιεργούν εργαζόμενους ταλέντα, ειδικά εκείνους που έχουν εξαιρετικές δυνατότητες, οι οποίοι αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την απόδοση μιας επιχείρησης. Να διαχειρίζονται τους πόρους και να παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας τους και όσο το δυνατόν μακροπρόθεσμα, ώστε να διασφαλιστεί  η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας και οι καλές εργασιακές σχέσεις.
Τα Τμήματα Ανθρωπίνων πόρων πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγουν και να αναλύουν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι σε θέση να προβλέψουν τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων που χρειάζονται διαχείριση, ώστε να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό και την αλλαγή της επιχείρησης τους, ενώ παράλληλα να συμβάλλουν με απαντήσεις που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ενός εργαζομένου.

Το Talentia HCM προσφέρει:
Talentia People – Ο πυρήνας της λύσης, που επιτρέπει τη διοικητική παρακολούθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους και τους προϊσταμένους, την αυτοματοποίηση και την απλούστευση των βασικών διαδικασιών HR, τη πλήρη παρακολούθηση αυτών καθώς και των δεδομένων και των κινήσεων, δυναμική διαχείριση, σε πραγματικό χρόνο των διαγραμμάτων ροής του οργανισμού με προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης, τη διαχείριση αδειών πολλαπλών κριτηρίων με χρήση μετρητών και τη διασυνδεσιμότητα με λογισμικά τρίτων όπως μία μισθοδοσία. Το Talentia People διαθέτει επίσης εργαλεία Business Intelligence και αναφορές με ενσωματωμένες προβολές αναζήτησης, με δυνατότητα διασταύρωσης δεδομένων, πλοήγηση σε γραφήματα, πρόσβαση σε πλήρη περίληψη εταιρείας με ένα κλικ για βέλτιστη ορατότητα με δυναμικούς πίνακες, με ειδοποιήσεις που διαμορφώνονται, και πρόσβαση σε KPIs για τους διαχειριστές σε πραγματικό χρόνο.

Talentia Recruiting & Onboarding – Όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για την πρόσληψη, από την υποβολή  αιτήσεων κάλυψης θέσεων μέχρι την δημοσίευση τους σε πραγματικό χρόνο. Προηγμένη διαχείριση της βιβλιοθήκης βιογραφικών σημειωμάτων και των συνημμένων, παρακολούθηση του κόστους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βελτιώσετε και να προστατεύετε τις βασικές σας εργασίες χρησιμοποιώντας ροές εργασίας. Ατομική και συγκεντρωτική παρακολούθηση των διαδικασιών πρόσληψης (καμπάνιες, καταστάσεις, αποτελέσματα),  αυτόματη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τους αιτούντες οι οποίοι αργότερα γίνονται εργαζόμενοι χωρίς επανάληψη εισαγωγής των  δεδομένων και με αυτόματη εξαγωγή στο πρόγραμμα μισθοδοσίας. Υποστηρίζει πολυγλωσσικές ανάγκες με ένα ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων που ενσωματώνεται στον ιστότοπο της εταιρείας και προσβάσιμο από τους υποψηφίους.

Talentia People Development -Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία (βλ. παρακάτω), τη διαχείριση της απόδοσης, των  ταλέντων, της διαδοχής και της σταδιοδρομίας. Τα εργαλεία απόδοσης δίνουν στους διαχειριστές και στους εργαζόμενους πρόσβαση στις αξιολογήσεις τους, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των δεξιοτήτων και των εναρμονισμένων στόχων, ένα σύστημα αυτόματων ενημερώσεων, την ανάπτυξη ροών εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης, την αποστολή ειδοποιήσεων, 9-box πίνακες ταλέντων , τυπικές βιβλιοθήκες διεργασιών (π.χ. 360 °), εργαλεία ρύθμισης στόχων και κλίμακες με ρυθμιζόμενες τιμές και επίπεδα, διαχείριση των αποτελεσμάτων με την εφαρμογή των κλιμακωτών στόχων που έχουν οριστεί για τους εργαζόμενους και τις στρατηγικές διαδικασίες σχεδιασμού εργατικού δυναμικού.Το λογισμικό διαχείρισης ταλέντων, σας επιτρέπει να βαθμολογείτε τις προσδοκίες της εταιρείας διασταυρώνοντας ξεχωριστά κριτήρια με διαμορφώσιμα επίπεδα προσφέροντας αναλυτικά εργαλεία που δημιουργούν συνολικές περιλήψεις, σύμφωνα με διαμορφωμένους δείκτες για μια καλύτερη επισκόπηση του χάρτη ταλέντων του εργαζόμενου. Επίσης, προσφέρει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αναπτύξετε και να παρακολουθείτε τα πλάνα ανάπτυξης και δράσης, τα  οποία μπορούν να επαναλαμβάνονται ή να αυτοματοποιούνται.Το Talentia People Development περιλαμβάνει επίσης τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρακολούθηση της διαδοχής και της σταδιοδρομίας, με συνολική εικόνα των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά στον οργανισμό, τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών αναγκών σε οργανωτικό σχεδιασμό και τη δημιουργία αποτελεσματικών σχεδίων σταδιοδρομίας και διαδοχής, σε πολλές χώρες και σε πολλαπλούς ιστότοπους ταυτόχρονα.

Η έκδοση 10.2 περιλαμβάνει επιπρόσθετα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  μια νέα Ενότητα Continuous Feedback (Συνεχούς Ανατροφοδότησης), η οποία επιτρέπει στους εργαζομένους να αξιολογούν ο ένας τον άλλον, σε ομάδες ή σε ολόκληρη την εταιρεία, προκειμένου να παρέχουν στη διοίκηση και τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού  πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ταλέντα και τις επιδόσεις του προσωπικού, με την επιλογή να συμπεριληφθούν διασκεδαστικά χαρακτηριστικά (gamification) και διαγωνισμοί..
Talentia Learning – Περιέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να εξοικονομήσετε χρόνο για τους προϊστάμενους εκπαίδευσης προσφέροντας μία σαφέστερη εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων τους και των ροών εργασίας για την ομαλή διαχείριση των σχεδίων και την ευθυγράμμιση των αναγκών με τα διαθέσιμα μαθήματα κατάρτισης, με ένα πλήρες φάσμα δεικτών που απαιτούνται για την καθοδήγηση της δραστηριότητας. Η λύση βοηθά όλους τους εργαζόμενους να σχεδιάσουν το προσωπικό τους «ταξίδι» – με τη διαχείριση του ατομικού εκπαιδευτικού διαβατηρίου (διπλώματα, προσόντα, μετρητές προσωπικής κατάρτισης, ιστορίες κλπ.) – ενώ παράλληλα επιτρέπει στο ανθρώπινο δυναμικό να βελτιστοποιεί τους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά, επιτρέποντας την παρακολούθηση των μαθημάτων κατάρτισης που παρέχονται και επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να πραγματοποιούν αξιολογήσεις που λαμβάνονται υπόψη.
Η νέα έκδοση 10.2 περιλαμβάνει πλέον μια πλήρη λύση ELearning με την οποία έχετε την δυνατότητα  να διαχειριστείτε αιτήματα από εργαζόμενους και προϊσταμένους, τον κατάλογο μαθημάτων και ο οποίος παρέχει τα απαιτούμενα μαθήματα κατάρτισης σε μια ασφαλή πλατφόρμα.

Talentia Comp & Ben -Παρέχει πλήρη εικόνα των αμοιβών, με απόλυτα ασφαλή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πολλών νομισμάτων των αμοιβών με ημερομηνίες συναλλάγματος. Είναι επίσης μια ολοκληρωμένη ενότητα ανάλυσης, η οποία σας επιτρέπει να διασταυρώσετε τις πληροφορίες, να εκτελέσετε προσομοιώσεις βασισμένες σε υποθέσεις και να προσαρμόσετε την πολιτική μισθών σας με βάση:
–  δεδομένα απόδοσης των μελών της ομάδας και της επιχείρησης
–  αύξηση του προϋπολογισμού σε ποσοστό ή αξία, με την επιλογή ανάλυσης των στοιχείων ανά υποομάδα (επίπεδο αμοιβής, βαθμό, απόδοση, θέση κ.τ.λ.)
– δείκτες για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων έναντι προβλέψεων, προτάσεις  των προϊσταμένων ή διάφορων σεναρίων που έχουν σχεδιαστεί από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή την διοίκηση της εταιρείας.

Talentia Budgeting & Planning – Ένα σύνολο εργαλείων που αναπτύχθηκε χάρη στην χρηματοοικονομική εμπειρία της Talentia Software με απευθείας διασύνδεση στο Talentia People Management. Μια λύση για τη δημιουργία προϋπολογισμού για το ανθρώπινο δυναμικό που σας επιτρέπει να εκτελείτε προηγμένες προσομοιώσεις και να χτίζετε έναν προϋπολογισμό, προβλέψεις ή  επαναπροβλέψεις. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια, με τη δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών αναφορών και εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού από οικονομική πλευρά.
Σπονδυλωτή και εύκολη στη χρήση
 Αυτά τα εύχρηστα και σπονδυλωτά εργαλεία λογισμικού προσφέρουν μια συνολική εικόνα όλων των βασικών πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση και η χρήση στρατηγικών δεδομένων, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε αποφάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά χάρη στις εξατομικευμένες αναφορές που παρέχουν μια πολυδιάστατη εικόνα σε πραγματικό χρόνο . Οι λύσεις HCM από την Talentia παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό ένα διαμορφωμένο περιβάλλον εργασίας που σας επιτρέπει να βλέπετε πολλούς δείκτες (ταλέντα, προσωπικό, μετρήσεις κ.τ.λ.), ώστε να μπορούν να δημιουργούνται αναφορές και πληροφορίες για κάθε χρήστη, ανάλογα με τις ευθύνες τους εντός του οργανισμού, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Η λύσεις HCM είναι διαθέσιμες σε «πλήρη web» εκδόσεις που εγγυώνται την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες  από τη θέση εργασίας ή από το smartphone/ tablet μέσω του διαδικτύου ή από μία ειδική εφαρμογή. Λειτουργούν σε όλους τους κύριους φυλλομετρητές, σε   περιβάλλον Windows, MacOS, iOS και Android. Η αγορά αδειών χρήσης των λύσεων HCM μπορεί να γίνει από το Σεπτέμβριο ενώ σε λειτουργία SaaS από τον Νοέμβριο του 2017. Η λύσεις HCM  μπορούν να συνδεθούν με λύσεις Talentia PAYROLL (διαχείριση μισθοδοσίας όπου προσφέρεται) και με όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς μισθοδοσίας στην ευρωπαϊκή αγορά.