Εκδηλώσεις | 12/07/2018

Talent Management Conference

10

Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το Talentia Management Conference, όπου η Talentia Software Hellas ήταν χορηγός.

Το SHRM αναφέρει ότι το talent management θα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το 2022. Η ηγεσία των οργανισμών αναγνωρίζει ως κρίσιμης σημασίας την ικανότητά τους για αποτελεσματική προσέλκυση, ενσωμάτωση, διακράτηση, ανάπτυξη και δέσμευση του ταλέντου που είναι σε θέση να διασφαλίσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Ο ρόλος του HR είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής talent management ώστε να εξασφαλίσει τα ικανότερα στελέχη αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες για τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

O Κώστας Καδής και ο Αντώνης Φράγκος παρουσιάσανε το «Continuous Feedback vs Traditional Performance Management». Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.