Ο Pierre Polette εντάσσεται στην Talentia Software ως Group CEO

Η Talentia Software, κορυφαίος πάροχος λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών Ανθρώπινου Δυναμικού και Χρηματοοικονομικής απόδοσης, ανακοινώνει σήμερα τον διορισμό του Pierre Polette ως Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου. Ένας επαγγελματίας με επιχειρηματική διορατικότητα, ο Pierre Polette με τη στρατηγική του, θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της, τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς.

Ο 47χρονος Pierre Polette ξεκίνησε την επιχειρηματική πορεία νωρίς στην καριέρα του. Το 2001 ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία, μια πρωτοποριακή εταιρία παροχής συμβουλευτικής στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την οποία πούλησε στον γάλλο ηγέτη του χώρου LEXSI το 2007. Ως Διευθύνων Σύμβουλος δύο χρόνια αργότερα ηγήθηκε της μετατροπής της LEXSI σε μια ισχυρή και βιώσιμη επιχείρηση, διπλασιάζοντας τις πωλήσεις και τα έσοδα της εταιρείας. Η εξαγορά της LEXSI από την Orange Cyberdefense το 2016 του έδωσε εμπειρία από πρώτο χέρι στη διαχείριση μεγάλων εταιρειών και στην εξωτερική ανάπτυξη. Πιο πρόσφατα, επέστρεψε στις επιχειρηματικές του ρίζες για να βοηθήσει την ανάπτυξη start-up εταιρειών στις αρχές του 2018, προτού ενταχθεί στη Talentia Software τον Σεπτέμβριο.

 Η φιλοδοξία του Pierre Polette είναι να ακολουθήσει στρατηγική ανάπτυξης της Talentia Software, μαζί με τη πρόεδρο Viviane Chaine-Ribeiro. Ο ερχομός του, προσθέτει ένα μοναδικό επιχειρηματικό DNA καθώς και εμπειρία στην ανάπτυξη εταιρειών πληροφορικής. Αποτελεί ένα εξαιρετικό συνδυασμό τεχνογνωσίας, ικανότητας και καινοτομίας που θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την Talentia Software και την ομάδα των 450 εργαζομένων της.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Pierre Polette ως τον νέο μας Διευθύνοντα Σύμβουλο σήμερα. ‘Εχει όλη μου την εμπιστοσύνη μου για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας, έχει την εμπειρία και το ηγετικό χαρακτήρα ώστε να ενισχύσει τη θέση της Talentia στην αγορά. Είμαι βέβαιη ότι θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής μας και θα ανοίξει νέες προοπτικές τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς » λεεί η Viviane ChaineRibeiro, Προεδρεύουσα της Talentia Software. 

« Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω τη διεύθυνση της Talentia Software και ξεκινώ μια μεγάλη περιπέτεια για ένα έργο με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μαζί με τους μετόχους μας και την Viviane Chaine-Ribeiro, είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ στους στόχους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της σε σημαντικό παίκτη στην αγορά λογισμικού εταιρικής απόδοσης στην Ευρώπη» λεεί ο Pierre Polette, o Διευθύνων Σύμβουλος της Talentia Software.

Η Talentia Software, κορυφαίος πάροχος λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών Ανθρώπινου Δυναμικού και Χρηματοοικονομικής απόδοσης, ανακοινώνει σήμερα τον διορισμό του Pierre Polette ως Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου. Ένας επαγγελματίας με επιχειρηματική διορατικότητα, ο Pierre Polette με τη στρατηγική του, θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της, τόσο… Read More

Feedback vs Traditional Performance Management

Are you following a traditional approach for Performance Management for your employees that includes either Competency Evaluation or Objective Evaluation or both? Do you use formulas to weight out the importance of each aspect of your employees’ performance? Is that really enough to identify individuals that contribute positively to the company? What if the individual is contributing in a way that is not measurable through “old school” performance appraisals? How do you know that all Managers are evaluating objectively? Last but not least, how do you avoid being doubted because the manager doesn’t have the skills to evaluate someone better than him\her?

Talentia Software is focusing on cutting-edge trends in regards with Strategic HCM and Finance software. Personally, with almost 10-year experience in implementing HCM software for companies ranging from 80 employees up to 20.000, either as a Developer/Trainer or as Business Analyst/Account Manager or as my current position a Pre-Sales Manager, I have seen a lot. From organizations that are using five (yes 5!) Appraisers with complex process flows and endless business rules, to organizations that evaluate employees in just two universal core values (2 competencies) without any objectives.

By receiving feedback from our clients and prospects, Talentia Software is introducing a new way on evaluating Employees informally with a new module that is called Feedback. Allow your employees to keep endorsing each other throughout the whole year by using their smartphone. Introduce the meaning of Gamification by allowing your employees to gain scores and achieve badges from received Feedback. Let them build their own “Social-like” feedback wall to share their comments and their achievements. Use custom badges like “Contributor” or set up a medal awards as badges (Gold, Silver, Bronze etc.)

Traditional Performance Appraisals usually are divided in three phases: Objective Setting, Mid-Time Review and Final Evaluation. These phases are completed during an annual period. In our experience, and during the last phase, managers take into consideration the last 3-4 months of the employee performance.  Feedback can work as an additional measurement tool to assist managers to evaluate in a more objective manner.

Are you following a traditional approach for Performance Management for your employees that includes either Competency Evaluation or Objective Evaluation or both? Do you use formulas to weight out the importance of each aspect of your employees’ performance? Is that really enough to identify individuals that contribute positively to the company? What if… Read More

7 Things your Company can do to Retain Top Talent

Recruiting the right employees is only the starting point for creating a capable workforce. Often employees take the job because they are initially attracted by a competitive annual salary or benefits, but these reasons alone are not enough to keep them for long time.

So, how can you increase your employee retention rate?

In two words job satisfaction.

Managers should focus on creating a dialog with their employees, trying to understand their career goals and aspirations, but also setting up assignments and deliverables. Neglecting to know your employees’ professional ambitions, will impact your ability to tailor opportunities to meet their needs, and eventually you may lose them.

High employee turnover is costly but not just in terms of money, but less tangible terms such as knowledge lost with employee, the time to train, recruiting time and the overall productivity of your existing employees. It has been proven that to train a new employee to a base level takes an average 6.2 months – but that’s not a written guarantee.

So what can your company do to retain its talent?

 • Lack of clarity about expectations.

  Engaged and satisfied employees need a clear idea of what their jobs entails and what their companies expect from them. It does not mean that responsibilities and duties cannot change, but when changes are made they should be communicate directly and clearly and come together with a specific framework which explains what is expected/needed from employees in term of tasks and responsibilities. Your great employees want to satisfy your expectations, but they need to know what they have to do to make that happen.

 • Respect, recognise and reward.

  Monetary compensation and benefits are always a great incentive, but employees can look past that. Your employees will remember the way you made them feel more than things they receive. In order to retain talent, they need to feel valued, appreciated and respected for their good work. And feel that they are a good contribution to the company.

 • Performance reviews.

  Thoughtful performance reviews help send the message that the company cares about the employee’s career. So it is important to discuss career goals, expectations and aspirations to ensure they know there is room to progress and grow. This is also a good occasion for conducting stay interviews with long-standing employees. The aim is understand the reasons why they choose to stay and a chance to understand the level of employee satisfaction and company climate. Their answers can help improve your strategy for retaining employees. It could be also helpful to define performance metrics for evaluating how much employees have contributed to achieving business goals.

 • Support employee development.

  Help your talent exceed by providing necessary resources, specific tools or training for gaining a new job skills. Flexible learning options such as on-demand and mobile learning will help make sure that development resources are easily accessible for your people.

 • Create a comfortable and honest work environment.

  Let employees speak honestly and openly within your company and listen to their ideas, suggestions and concerns about their job. Equally, treat your employees with the same transparency. Keep them updated on what is happening in the company, even if you need to communicate hitches or problems.

 • Trust your employees.

  Encourage them to take more responsibilities and try to assist them with their tasks rather than manage them. Find a balance between giving your employees the control and the independence they need to complete their job.

 • Hire from within.

  Organisations that have a policy to promote internally first, tend to generate more motivated staff and avoid disengagement. When new positions become available, let employees know that the company will initially consider promoting from within for the position, so they can apply if interested. Internal hiring presents positive aspects for both employees and employers: it creates growth opportunities and new challenges for your employees and as employers, you can save recruiting costs. An internal recruit will not need the same induction / orientation process, and far less training as they are already familiar with the company processes, goals, vision and ‘way of doing things’.

Recruiting the right employees is only the starting point for creating a capable workforce. Often employees take the job because they are initially attracted by a competitive annual salary or benefits, but these reasons alone are not enough to keep them for long time. So, how can you increase your employee retention rate? Read More

Why your workplace needs collaborative learning technologies

Financial reporting cycles are under greater pressure than ever before. New compliance standards, increased transparency expectations and heightened traceability levels have all contributed towards a sizeable shift in the way in which organisations report performance information. As a result, Corporate Performance Management (CPM) is now becoming widely embraced as it allows organisations to be more efficient monitoring and managing their performance.

What are the benefits?

A consolidated approach to critical business data, not just financial information, provides a wider context through detailed budget comparisons and future forecasting that combines data from all key departments. Under this model, the financial reporting process includes forward-looking indicators including sales pipelines, competitor analysis, product launches and customer satisfaction levels.

With the primary objective of reporting being to reveal what is going on in the business at any given time, this evolution is now essential to meet the fast pace of today’s corporate landscape – with financial reports that are accessible to multiple teams helping to engender collaboration.

Cross-departmental dialogue allows finance to work strategically with colleagues across the business in order to facilitate and improve the decision-making process.

CPM systems allow key stakeholders to access the latest view of business performance against internal budget and competitors, as well as the big picture of a company’s financial health.

Accuracy of data is key

The accuracy of this, however, is largely dependent on data quality. While spreadsheets have traditionally been used for reporting, they can be both cumbersome and prone to costly errors. CPM software marks a change in approach.

Extremely complex processes, such as Reporting and Consolidation, Budgeting and Forecasting, are not best supported by spreadsheets with high probability for errors. Rather, best practice sees data held in a single repository that incorporates powerful analytical tools as well as controls to ensure validity, security and quality.

Traditional ‘row and column’ financial data reporting must be taken to a new level by adding context. Finance professionals that do not do so will be unable to fulfil the primary objective of financial reporting: reaching the right people at the right time with accurate and usable information.

Financial reporting cycles are under greater pressure than ever before. New compliance standards, increased transparency expectations and heightened traceability levels have all contributed towards a sizeable shift in the way in which organisations report performance information. As a result, Corporate Performance Management (CPM) is now becoming widely embraced as it allows organisations to be more efficient monitoring and managing their performance. Read More

BI vs CPM – What’s the difference?

‘Is there a difference between BI (Business intelligence) and CPM (Corporate Performance Management)?’

 A question that has plagued board rooms and senior leadership teams over the past few years.

In short, the answer is “yes” there is a difference, knowing which one to choose however means understanding how they differ and what your specific needs are.

BI tools are bits of software that are very good at manipulating large volumes of data, very quickly. They can help glean powerful information like performance metrics and trends. This kind of information is great … to some people. It’s generally best suited to people who work within business analysis.  The data and trends that come out of it will give you detailed performance data for whatever data silo is being looked at. It’s detailed and specific, you will be able to drill down to a single transaction level if that’s what is needed. It is, however, a bit of a one way street, it will provide the information but won’t help manage performance using the information.

CPM takes BI much further; it looks at various KPI’s (key performance indicators) from different sources, information from multiple systems and lets you see them collated together. CPM systems use the information gathered to give a picture of what has happened and is happening (company-wide) but also helps manage where that picture is headed.

The system will help plan, forecast, and view the information in the context of corporate strategy. It can link the data to specific objectives and action plans as well as showing where potential risks might lay. Because CPM systems give true context for the data, taking into account things like cross charging and moving exchange rates it is possible to have an accurate current picture side by side with the future forecast. The unique combination of accurate, companywide, current information against forecasts allows the best decisions to be made at the top levels of management i.e. a two way street.

The appropriateness of CPM and BI tools very much depends on the size and complexity of the business, generally speaking the larger and more complex the business the greater the need for CPM. The decision to get CPM needs to come from the need to have a true company-wide picture of performance.

‘Is there a difference between BI (Business intelligence) and CPM (Corporate Performance Management)?’  A question that has plagued board rooms and senior leadership teams over the past few years. In short, the answer is “yes” there is a difference,… Read More

ShipIT advertorial

Διαχειριστεiτε το ανθρωπινο δυναμικο σας αποτελεσματικα onshore και offshore

Στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό
για τις ναυτιλιακές εταιρίες να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να αυξήσουν την απόδοση τους
και να μειώσουν τα έξοδα τους από λάθη και ατυχήματα. Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Διαχειριστεiτε το ανθρωπινο δυναμικο σας αποτελεσματικα onshore και offshore Στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό για τις ναυτιλιακές εταιρίες να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να αυξήσουν την απόδοση τους και να μειώσουν τα έξοδα τους από λάθη… Read More

Talentia & PFB First Executive Dinner

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Executive Dinner #culture_in_digital_era, που διοργάνωσαν από κοινού η People for Business και η Talentia Software Hellas, την Τετάρτη 14 Μαρτίου, στον ιδιαίτερο χώρο του εστιατορίου «Ελαίας Γη», στην Πολιτεία.  Το κλειστό αυτό δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι Επιχειρηματίες, Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού γνωστών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Keynote speaker της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Μαθάς, ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που ολοκλήρωσε επίσημα τον διάπλου της Μάγχης, μετά τον Ιάσωνα Ζηργάνο, πριν 50 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, περιέγραψε την εμπειρία του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, καταφέρνοντας να εμπνεύσει τους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, η Ρεβέκκα Πιτσίκα, Πρόεδρος & CEO της PfB Group και ο Κώστας Καδής, MD της Talentia Software Hellas εστίασαν στο πώς η σύγχρονη επιχείρηση μπορεί να προετοιμάσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς, της Generation Z, στην εποχή της τεχνολογίας, που είναι γεμάτη προκλήσεις για όλους.  Ειδικότερα, η Ρεβέκκα Πιτσίκα, Πρόεδρος & CEO της PfB Goup, επεσήμανε ότι «Στην εποχή της τεχνολογίας, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και αυτό που κάνει επιτυχημένη μια επιχείρηση είναι η ικανότητά της να την αγκαλιάσει. Αυτό σημαίνει νέους τρόπους εργασίας, νέους τρόπους σκέψης, διαφορετικές προσεγγίσεις και προϋποθέτει κουλτούρα που να φέρνει μια φρέσκια οπτική γωνία στο επιχειρείν. Η κουλτούρα πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής. Κουλτούρα με έμφαση στις δεξιότητες, στα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε εργαζόμενου, στην προσωπικότητα, στον τρόπο σκέψης και δράσης του και όχι στις γνώσεις, γιατί αυτές μπορούν να αποκτηθούν. Κουλτούρα με έμφαση στην τεχνολογία, τις ευέλικτες δομές, την αξιοποίηση των δεδομένων, τα σύγχρονα συστήματα ανάπτυξης ταλέντου. Κουλτούρα με επίκεντρο τον άνθρωπο που αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνολογία.».

Από την πλευρά του ο Κώστας Καδής, MD της Talentia Software Hellas παρουσίασε παραδείγματα χρήσης των τεχνολογιών της Talentia Software και πως αυτές μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα  των επιχειρήσεων άμεσα. Ειδικότερα επισήμανε: «Σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται στη διαχείριση και ανάπτυξη των ταλέντων τους. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν δεν είναι μικρές αλλά θα δώσουν στις επιχειρήσεις που θα τις εφαρμόσουν σημαντικό προβάδισμα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά – και η κουλτούρα είναι ο βασικός παράγοντας που πρέπει να καλλιεργήσουν ώστε να τα καταφέρουν»

Η βραδιά έκλεισε με ένα απολαυστικό δείπνο ελληνικών γεύσεων και πολύ συζήτηση.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Executive Dinner #culture_in_digital_era, που διοργάνωσαν από κοινού η People for Business και η Talentia Software Hellas, την Τετάρτη 14 Μαρτίου, στον ιδιαίτερο χώρο του εστιατορίου «Ελαίας Γη», στην Πολιτεία.  Το κλειστό αυτό δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι Επιχειρηματίες, Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Ανθρώπινου… Read More

Talent Management Conference

Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το Talentia Management Conference, όπου η Talentia Software Hellas ήταν χορηγός.

Το SHRM αναφέρει ότι το talent management θα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το 2022. Η ηγεσία των οργανισμών αναγνωρίζει ως κρίσιμης σημασίας την ικανότητά τους για αποτελεσματική προσέλκυση, ενσωμάτωση, διακράτηση, ανάπτυξη και δέσμευση του ταλέντου που είναι σε θέση να διασφαλίσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Ο ρόλος του HR είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής talent management ώστε να εξασφαλίσει τα ικανότερα στελέχη αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες για τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

O Κώστας Καδής και ο Αντώνης Φράγκος παρουσιάσανε το «Continuous Feedback vs Traditional Performance Management». Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το Talentia Management Conference, όπου η Talentia Software Hellas ήταν χορηγός. Το SHRM αναφέρει ότι το talent management θα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το 2022. Η ηγεσία των οργανισμών αναγνωρίζει ως κρίσιμης σημασίας την ικανότητά τους για αποτελεσματική προσέλκυση, ενσωμάτωση,… Read More