Υπηρεσίες Συμβούλων & Υλοποίηση

Οι ομάδες διαχειριστών έργων, οι σύμβουλοι υλοποίησης, οι ειδικοί εκπαίδευσης και το προσωπικό υποστήριξης εργάζονται μαζί σας σε κάθε βήμα: πριν από την εγκατάσταση, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και όταν η λύση Talentia βγει σε παραγωγική λειτουργία

121-user-2

Πριν το Go live

 • Συγκέντρωση απαιτήσεων
 • Λειτουργική διαβούλευση
 • Scoping/framing (DIVA)
 • Διακυβέρνηση έργου
 • Σχεδιασμός για να βγει σε παραγωγική λειτουργία
 • Τεχνική ρύθμιση
 • Λειτουργική ρύθμιση
 • Δοκιμή εγκατάστασης και αποδοχής
 • Go Live

011-video-call

Μετά το Go live

 • Λειτουργική υποστήριξη
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Η επιτυχία του πελάτη
 • Βελτιώσεις

085-idea

Talentia University

 • Τυποποιημένα και εξατομικευμένα μαθήματα
 • Εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή (Train the trainer)
 • Ηλεκτρονική μάθηση (E-learning), εικονική τάξη
 • Προσαρμοσμένη τεκμηρίωση εκπαίδευσης
 • Πλατφόρμα εκπαίδευσης σε κινητές συσκευές

SaaS & Hosting

Η επιλογές σας για την εγκατάσταση του προϊόντος

Η Talentia είναι ένας από τους σπάνιους παρόχους που προσφέρει μια σειρά ευέλικτων επιλογών εγκατάστασης  και αδειοδότησης (licensing), ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για εσάς: Είτε θέλετε να εγκαταστήσετε την HR η Οικονομική λύση σας στις εγκαταστάσεις σας είτε να είναι φιλοξενούμενο ή SaaS.

133-network

SaaS

SaaS (Talentia SaaS): Εγγραφείτε για μηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα για τη δική σας λύση Talentia, που φιλοξενείται σε ασφαλισμένα κέντρα δεδομένων


073-laptop-5

On Premise

Στις εγκαταστάσεις σας (On Premise): Διαθέτετε την άδεια χρήσης του λογισμικού σας και εφαρμόζετε τη λύση Talentia στη δική σας IT υποδομή, πίσω από τα firewalls σας.


132-internet

Hosted

Hosted (Talentia Cloud): Είτε είστε κάτοχος της άδειας είτε είστε συνδρομητής βάσει μιας σύμβασης SaaS, μπορείτε να αναθέσετε τη φιλοξενία και την τεχνική συντήρηση στην Talentia.


Εκπαίδευση

Μετά την κατανόηση των προσδοκιών που καθορίζονται από τους πελάτες κατά τη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων και συζητήσεων, η ομάδες της Έρευνας και Ανάπτυξης μας αναπτύσσουν προϊόντα και προτείνουν νέες λειτουργικότητες.

Οι εξελίξεις αυτές εμπλουτίζουν τα προϊόντα μας, τόσο λειτουργικά όσο και τεχνολογικά. Παρ ‘όλα αυτά, οι νέες λειτουργικότητες θα είναι χρήσιμες στους πελάτες μας, μόνο εάν εφαρμοστούν καταλλήλως στο Πληροφοριακό Σύστημα της επιχείρησης τους, και αν οι ομάδες τους γνωρίζουν πώς να τις λειτουργήσουν καταλλήλως.

Η Εκπαίδευση των πελατών μας είναι ένα μέρος του έργου υποστήριξης μας. Οι εκπαιδευτές μας , εξειδικευμένοι ο καθένας στον τομέα του, προσφέρουν στους πελάτες μας, ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται το έργο υλοποίησης των προϊόντων μας (είτε σε φάση εκκίνησης, είτε σε φάσεις βελτιστοποίησης του προϊόντος), προϊοντική και επιχειρηματική εκπαίδευση, είτε μεμονωμένα σε κάθε επιχείρηση, είτε διαδραστικά σε ένα σύνολο επιχειρήσεων με όμοιες ανάγκες, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο γνώση και δεξιότητες.

Τα χρονοδιαγράμματα των εκπαιδεύσεων μας, εκτός από την εκπαίδευση που συνδέεται με την υλοποίηση των λύσεων μας, είναι κλιμακούμενα και εμπλουτίζονται τακτικά με νέα γνωστικά πεδία για να σας παρέχουμε συνεχώς μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.