Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα σας στον ιστότοπό μας, τον τρόπο χρήσης και τα δικαιώματα που έχετε .
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου (ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) επεξεργάζονται από  υπευθύνους επεξεργασίας της εταιρείας TALENTIA SOFTWARE HELLAS A.E., που υδρεύει στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου 94, Μαρούσι ΤΚ 15125, ΑΦΜ 997987009.
Σκοποί της επεξεργασίας
Οι πληροφορίες που παρέχετε στην ηλεκτρονική μας φόρμα, συλλέγονται κατόπιν εννόμου συμφέροντος μας με σκοπό να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πάντα κατόπιν εννόμου συμφέροντος μας για:
– να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με την  TALENTIA SOFTWARE HELLAS A.E.,
– να σας επιτρέψουμε να παρακολουθείτε εκδηλώσεις, διαδικτυακές διασκέψεις ή επιδείξεις των προϊόντων μας από το σταθμό εργασίας ή τις εγκαταστάσεις σας,
– Ως επαγγελματία, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να σας ενημερώσουν για τις εμπορικές προσφορές που είναι χρήσιμες για την επιχείρησή σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Μπορούν τελικά να υποστούν επεξεργασία σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση μεταξύ μας για την εκτέλεση της σύμβασης.
 Παραλήπτες των δεδομένων
Οι παραλήπτες των δεδομένων σας είναι:
– τα εξουσιοδοτημένα άτομα στην εταιρεία  TALENTIA SOFTWARE HELLAS A.E. που είναι υπεύθυνα για την πραγματοποίηση της επεξεργασίας. Έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που χρειάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
– Εξουσιοδοτημένα άτομα από τους συνεργάτες και υπεργολάβους μας, μόνο κατόπιν αιτήματός σας.
Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματός σας και για να σας δοθεί μια απάντηση.
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τη TALENTIA SOFTWARE HELLAS A.E. για να σας στείλουμε εμπορικές προσφορές για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των προϊόντων που προσφέρουμε.
Μπορούν επίσης να διατηρούνται για όλη τη διάρκεια  της εμπορικής μας σχέσης σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση  που συνάπτεται μεταξύ μας.
Πέραν αυτών των προθεσμιών, θα διαγράψουμε ή θα αρχειοθετήσουμε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι πληροφορίες σχετικά με το όνομά σας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το περιεχόμενο του μηνύματός σας είναι απαραίτητες για να σας απαντήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Όσον αφορά το περιεχόμενο του μηνύματός σας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα σχόλιά σας πρέπει να είναι αντικειμενικά και να μην εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Τα δικαιώματά σας
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, τη διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα μεταφοράς αυτών και τέλος  το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
Όταν μια συγκεκριμένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ορίσετε τις οδηγίες σας για τη διατήρηση, διαγραφή και επικοινωνία των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@talentia-software.com.
Θα κάνουμε ό, τι είναι απαραίτητο για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στα αιτήματά σας. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείτε ότι η απάντησή μας δεν είναι ικανοποιητική, σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα ιδιωτικότητας ή εφόσον ο δηλών δεν μπορεί να διευθετήσει κάποιο πρόβλημα απευθείας με την ως άνω εταιρεία  και επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία, μπορεί να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210-6475600, Fax: +30-210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr .
Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Σας παρακαλούμε σε αυτό το σημείο  να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies.
Τροποποίηση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η TALENTIA SOFTWARE HELLAS A.E. μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συνεπώς, σας παρακαλούμε να συμβουλεύεστε αυτήν την Πολιτική κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας για να σας ενημερώνουμε για την τρέχουσα έκδοση, κάθε αναθεωρημένη έκδοση που είναι διαθέσιμη και την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης αυτής της σελίδας.
Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα  Πολιτική θα συνοδεύονται από την ανάρτηση προειδοποίησης στον ιστότοπο.