Διαθέτουμε τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία για να συνεργαστούμε μαζί σας για τη συμμόρφωση των δεδομένων του HRIS με το  GDPR.

4

Η δέσμευση της Talentia για το GDPR

Η Talentia πάντα τοποθετεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον πυρήνα των στρατηγικών του λογισμικού και των υπηρεσιών της. Προσεγγίσαμε τον κανονισμό GDPR ολιστικά, και το είδαμε ως μία ευκαιρία να καινοτομήσουμε και να εξυπηρετήσουμε συνολικότερα τους πελάτες μας:
*Δημιουργήσαμε τη δική μας πρωτοβουλία για το GDPR, που καλύπτει τις εσωτερικές διαδικασίες και λύσεις της Talentia.
* Συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς (Syntec, SDDS, νομικούς συμβούλους …) για να αναπτύξουμε την εμπειρία μας και να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις του GDPR, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές προστασίας δεδομένων.
* Είμαστε ένας από τους πρώτους παρόχους λογισμικού που  πρότεινε – ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2017- μια αποκλειστική προσφορά για το GDPR-το «GDPR Plus».


2

GDPR Plus

Το GDPR Plus είναι ένα εξειδικευμένο πακέτο «μεθοδολογίας και λογισμικού» που σας βοηθάει να ξεκινήσετε με αυτοπεποίθηση τις πρωτοβουλίες σας σχετικά με το GDPR στο HRIS περιβάλλον:
* Χαρτογράφηση προσωπικών δεδομένων και σχετικών διαδικασιών στο HRIS οικοσύστημά σας
* Δημιουργήστε τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγωγή του μητρώου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  από την πλατφόρμα GDPR Plus
* Παρακολούθηση των αιτήσεων που σχετίζονται με δικαιώματα στην κονσόλα
* Επωφεληθείτε από τη μεθοδολογία του GDPR και από τους ειδικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες της Talentia